Canviar d'administrador de finques és molt fàcil i ràpid si saps com

Cansat del teu actual administrador?

Tots els anys, 1 de cada 5 comunitats de propietaris es plantegen el canvi d’administrador de finques per la ineficàcia en la resolució de problemes d’aquest.

La demora en les gestions bàsiques de la finca per mecàniques de treball poc àgils unida a una falta de comunicació de l’administrador la resposta del qual sempre es dilata en el temps solen ser les causes més comunes de canvi.

A això es suma a vegades un tracte poc personal del gestor i una falta d’empatia materialitzada en la falta d’escolta a les demandes dels veïns.

Et costa iniciar el canvi?

Pot ser que pensis que la situació serà similar amb qualsevol administrador o que el traspàs de la gestió a un nou administrador pot provocar temps de buit d’activitat.

En altres ocasions creus que la falta de consens entre els veïns farà impossible el quòrum necessari per a provocar el canvi.

Aquestes falses premisses fan en molts casos que la mala gestió d’una comunitat es cronifiqui, generant malestar entre els veïns i donant treball afegit al president.

Aquest canvi no té perquè ser llarg, ni traumàtic, ni costós. A inmho estem a la teva disposició per a facilitar el canvi i canalitzar la gestió de la teva comunitat.

Quan es pot canviar d’administrador de finques?

El canvi de l’administrador pot aprovar-se en qualsevol moment en junta de propietaris (ordinària o extraordinària).

Encara que existeixi un contracte signat amb l’administrador per un termini major a l’any, la Llei de Propietat Horitzontal estableix que les renovacions del càrrec d’administrador es realitzaran per terminis d’1 any pel que vigències majors a aquest període no són vàlides.

Creus que la teva comunitat es mereix un canvi?

A inmho et donem l'oportunitat perquè tu siguis el motor d'aquest canvi.... Els teus veïns segur que t'ho agrairan.